Tecknar LOI om förvärv av lokalt tryckeri i Stockholm

Tecknar LOI om förvärv av lokalt tryckeri i Stockholm

Sprattlevanns helägda dotterbolag Stockholm Skriv & Duplo tecknar LoI avseende avsikten att förvärva tryckeriverksamhet i Nacka.

Sprattlevann fortsätter i sin plan att växa genom förvärv inom specifika områden. Det senaste förvärvet avser en befintlig tryckeriverksamhet i Stockholm i generationsskifte.

Affär kan slutföras inom kort

Tryckeriet, som har en fullt utrustad maskinpark med mycket låg belåningsgrad, är i full drift. Ägaren har en ambition om att gå i pension under 2020 och är flexibel med tillträdestidpunkt. Avsiktsförklaringen statuerar ett förvärv den 8 juni 2020.

Genomförs som överlåtelse av inkråm

Verksamheten bedrivs idag som en enskild firma och affären blir därför en överlåtelse av inkråm vilket innefattar kundlista, maskinpark, hyresavtal för verksamhetslokal, befintligt lager etc. Verksamheten kommer inte att drivas från nuvarande lokal då majoriteten av kunderna beställer över internet och tryckeriet har således ingen geografisk betydelse. Det är effektivt ur alla perspektiv att samla hela tryckeriet under ett och samma tak.

Andreas Trouin, VD, kommenterar förvärvet: -”Vi har redan sedan vi gav oss in i branschen haft bevakning på det generationsskifte som vi är mitt uppe i. Den här typen av affärer är exakt vad vi letar efter, stabila verksamheter i generationsskifte med en aktiv kundstock och uppbyggda kundrelationer som vi kan ta över och förvalta på bästa sätt. Med de processer vi byggt upp under vintern avseende order- och leveransflöde är jag helt övertygad om att det blir ett smärtfritt övertagande. Det är alltid skönt att kunna infria sina affärsplaner och det här ligger helt i linje med vår tillväxtstrategi”.

Sprattlevann har flera affärsgrenar, några av dessa är som partners i start-ups, investeringsaktiviteter och kommunikation och marknadsföring i främst publika miljöer, exempelvis Investor Relations för marknadsnoterade kunder. Sprattlevann grundades av Andreas Sjöstedt och Mattias Ahlberg vintern 2018/2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *