marknadsföring

Increasor Tech Invest AB (publ) lanserar finanstidning

10:59 am
|
0 Comments
|

Increasor lanserar finanstidningen Finanstid.se

Tecknar LOI om förvärv av lokalt tryckeri i Stockholm

7:27 pm
|
0 Comments
|

Verksamheten bedrivs idag som en enskild firma och affären blir därför en överlåtelse av inkråm vilket innefattar kundlista, maskinpark, hyresavtal för verksamhetslokal, befintligt lager etc.