LOI

Avvisar bud och avsiktsförklaring om omvänt förvärv

10:56 am
|
0 Comments
|

Det omvända förvärvet skulle betalas med aktier i det noterade bolaget som skulle leda till att ägarandelen skulle bli ca 70 % i det noterade bolaget. Idag skulle styrelsen i det noterade bolaget upprätta en kallelse till årsstämma där en av beslutspunkterna skulle vara för aktieägarna att besluta om uppköp till ovan angivna villkor av Sprattlevann AB och hela dess företagsstruktur.

Tecknar LOI om förvärv av lokalt tryckeri i Stockholm

7:27 pm
|
0 Comments
|

Verksamheten bedrivs idag som en enskild firma och affären blir därför en överlåtelse av inkråm vilket innefattar kundlista, maskinpark, hyresavtal för verksamhetslokal, befintligt lager etc.

Sammangående med etablerat profilföretag

7:22 pm
|
0 Comments
|

Motparten är ett etablerat profilföretag som varit i branschen länge, med stabil omsättning och positiva resultat under en lång tid. Sprattlevann kommer främst att tillföra tekniska delar som e-handel och övrig IT-utveckling medan styrkan hos motparten främst är inköp.

Sprattlevann AB ingår i samarbete och delägarskap i nytt fastighetsbolag

7:30 pm
|
0 Comments
|

Sprattlevann AB har upprättat en arbetsgrupp för nybildande av innovativt fastighetsbolag. NDA är tecknat mellan samtliga partner och verksamheten tros kunna påbörjas under första kvartalet 2020.