investera

Sprattlevann i affär värd 1,8 MSEK

2:30 pm
|
0 Comments
|

Sprattlevann signerar inkråmsförsäljning värt 1,8 MSEK och partneravtal för fortsatt drift av plattform.

Avvisar bud och avsiktsförklaring om omvänt förvärv

10:56 am
|
0 Comments
|

Det omvända förvärvet skulle betalas med aktier i det noterade bolaget som skulle leda till att ägarandelen skulle bli ca 70 % i det noterade bolaget. Idag skulle styrelsen i det noterade bolaget upprätta en kallelse till årsstämma där en av beslutspunkterna skulle vara för aktieägarna att besluta om uppköp till ovan angivna villkor av Sprattlevann AB och hela dess företagsstruktur.