Exponera

Sprattlevann köps upp av publikt bolag – Börsresan har börjat

10:44 pm
|
0 Comments
|

Att “växa genom förvärv” är ett modeord i den publika världen. I praktiken betyder det att ett börsnoterat bolag förvärvar mindre företag till sin struktur och betalar genom att erbjuda börsnoterade aktier som likvid. Bolagsvärdet ökar för det noterade bolaget och säljaren får en likvid tillgång som betalning. Det är en strategi som används av de allra största tech-bolagen i hög utsträckning.

Tecknar LOI om förvärv av lokalt tryckeri i Stockholm

7:27 pm
|
0 Comments
|

Verksamheten bedrivs idag som en enskild firma och affären blir därför en överlåtelse av inkråm vilket innefattar kundlista, maskinpark, hyresavtal för verksamhetslokal, befintligt lager etc.

Sammangående med etablerat profilföretag

7:22 pm
|
0 Comments
|

Motparten är ett etablerat profilföretag som varit i branschen länge, med stabil omsättning och positiva resultat under en lång tid. Sprattlevann kommer främst att tillföra tekniska delar som e-handel och övrig IT-utveckling medan styrkan hos motparten främst är inköp.

​Exponera.nu lanserar ny e-handel

7:21 pm
|
0 Comments
|

I den nya plattformen har verktyg som offerthantering implementerats vilket innebär att offerter till kunder kan skapas direkt i back-office och skickas direkt till kund med full spårbarhet.