Sprattlevann köps upp av publikt bolag - Börsresan har börjat

Sprattlevann köps upp av publikt bolag - Börsresan har börjat

Grundarna av Sprattlevann AB har etablerat ett publikt bolag med avsikten att börsnotera verksamheten planerat till första kvartalet 2021. Namnet som registrerades är Increasor Tech Invest AB (publ).

Det nya bolaget består av 100 % ägande av Sprattlevann och hela dess underliggande företagsstruktur, strukturen är redan inapporterad och registrerad av Bolagsverket. 

Verksamhetsplanen är reviderad enligt bolagets planerade verksamhet och består i korthet av nedan.

Tech utveckling

Bolaget ska genom intressebolag utveckla högteknologiska plattformar och applikationer som har hög skalbarhet globalt. Fokusområden är fin-tech, legal-tech och green-tech.
Utvecklade produkter kan drivas i egen regi, avyttras eller licensieras ut. Det kan också vara en kombination av dessa intäktsflöden.
Grundarna har varit i den här branschen länge och har byggt upp ett ypperligt nätverk av programmeringsresurser både i Sverige och globalt. För det här nätverket finns det inga begränsningar för vad som kan utvecklas i den digitala världen.
Affärsområdet leds av Andreas Trouin som också är bolagets VD.

Konsolidering av traditionellt analoga branscher genom förvärv och digitalisering

Att “växa genom förvärv” är ett modeord i den publika världen. I praktiken betyder det att ett börsnoterat bolag förvärvar mindre företag till sin struktur och betalar genom att erbjuda börsnoterade aktier som likvid. Bolagsvärdet ökar för det noterade bolaget och säljaren får en likvid tillgång som betalning. Det är en strategi som används av de allra största tech-bolagen i hög utsträckning. Fördelen är att det går mycket snabbare än att växa organiskt. Fördelen för säljaren är att man får en stark ägare med finansiella instrument att tillgå och att man blir en del av något större. Dessutom kan man ofta hitta synergieffekter, exempelvis vid inköp och marknadsföring.
Increasor kommer att göra detta i hög utsträckning och med fokus på ett fåtal branscher initialt, dessa är:

  • Profilbranschen – Här har redan Sprattlevann påbörjat detta genom förvärv av ett tryckeri på Kungsholmen i Stockholm september 2019 (www.duplotryck.se) samt utvecklat ett e-handelssystem för profilprodukter (www.exponera.nu). Dessutom förhandlas ett flertal förvärv i branschen. Många i branschen har det extremt svårt, pandemin som rullat under våren har inte gjort saker lättare. Branschen genomgår också ett generationsskifte, i synnerhet fysiska tryckerier. Det förhållandet vill vi utnyttja genom att konsolidera företag och bli en stark inköpare samtidigt som det finns många synergier att nyttja i branschen.
  • Digitala media – Media är makt! Att ha ett mediahus som syns och hörs är inte bara lukrativt utan också ett sätt att bli uppmärksammad av allmänheten, vilket är en stor fördel för ett noterat bolag, syns man inte så finns man inte. Även här har Sprattlevann smygstartat genom lanseringen av finanstidningen “Finanstid” (www.finanstid.se) som fått en överväldigande start. Det finns tusentals webbsidor som bedrivs både på hobbynivå men också professionellt och som har bra innehåll men får alldeles för lite uppmärksamhet och trafik och blir därmed inte lönsamma. Genom att förvärva och sammanlänka de olika publikationerna finns det enorma synergieffekter. Increasor är början till ett nytt mediehus.

    Mattias Ahlberg kommer att ta huvudansvaret för den här delen av verksamheten utöver sin roll som IR-chef och styrelseordförande.

  • Legal & Fin-Tech, plattform för kapitalanskaffning med möjlighet att investera i noterade likväl onoterade bolag kommer att tas fram under sommaren med förväntad lansering 1 september 2020. Finanstid.se kommer att användas för att grunda marknaden. Avtal har skrivits för avyttring av en del av en tech- plattform, Increasor Tech Invest AB (publ) kommer fortfarande vara av betydande ägare men får in färskt kapital.
  • Avtal har skrivits för avyttring av en del av en tech- plattform, Increasor Tech Invest AB (publ) kommer fortfarande vara av betydande ägare men stärker kassan med rörelsekapital.

Verksamhetsutveckling av tidiga företag och start-ups

Increasor kommer att ta vid Sprattlevanns verksamhetsutveckling i den mån den finns tid för detta. I stor omfattning kommer det att vara länkat till de andra två verksamhetsområdena och läggas in där det passar.

Andreas Trouin, VD, kommenterar -“Efter bakslaget med omvänt förvärv känns det riktigt bra att vi på så kort tid kommit hit ändå! Nu har vi den legala plattformen att utgå från och kan på ett strukturerat sätt ändå nå dit vi är på väg. Verksamhetsplanen känns väldigt bra nu när vi har fokuserat på en smalare men mycket starkare och lukrativ plan. Det blir som så ofta att bygga raketen medan man flyger, det är utmanande men egentligen det enda alternativet för oss grundare, vi är inte människor som kan sitta och planera något i ett halvår utan att agera”. avslutar Andreas 

Mattias Ahlberg, Styrelseordförande, kommenterar -“Det tog oss ett år att verkligen ställa in kompassriktningen, men nu är det klart. Nu har vi det tuffa och utmanande jobbet framför oss men jag hyser inga tvivel om att vi kommer att lyckas. Allt handlar om att vara 100 procent dedikerad till det man gör och tro på det man gör, just nu blåser det mycket positiva vindar hos oss.”

Sprattlevann har flera affärsgrenar, några av dessa är som partners i start-ups, investeringsaktiviteter och kommunikation och marknadsföring i främst publika miljöer, exempelvis Investor Relations för marknadsnoterade kunder. Sprattlevann grundades av Andreas Trouin och Mattias Ahlberg vintern 2018/2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *