Sprattlevann i affär värd 1,8 MSEK

Sprattlevann i affär värd 1,8 MSEK

Sprattlevann AB har som utvecklingsbolag avyttrat rättigheterna till en fintech-plattform som bolaget utvecklat.

Köparen är ett bolag som kommer att driva plattformen, bolaget som förvärvar plattformen kommer att samägas med Increasor Tech Invest AB (publ) som efter transaktionen kommer att äga 33 av driftbolaget.

Plattformen värderades i affären till 1,8 MSEK som ska erläggas till Sprattlevann AB senast 25/6 2020 i enlighet med partneravtal.

I samband med försäljningen signerades även ett partneravtal mellan de tre parter som gemensamt kommer att svara för driften av plattformen.

Andreas Trouin kommenterar försäljningen -“Det känns såklart viktigt och roligt att få göra den här affären och fortfarande behålla ett visst inflytande. Vi har stor erfarenhet av att driva den här typen av plattform och vår nya partner kommer ha stor nytta av vår kompetens fortsatt framgent. Det här förvärvet är ett typexempel på vad vi vill uppnå med Increasor och att vi får börja skörda redan nu är verkligen ett kvitto på vårt hårda arbete förra året. Nu ska vi förvalta det här, förbättra och fortsätta göra liknande affärer framåt då vi har många fler produkter i portföljen.”, avslutar Trouin.

Med hänsyn till sekretess kan inte övriga parter i affären offentliggöras i det här läget.

Sprattlevann har flera affärsgrenar, några av dessa är som partners i start-ups, investeringsaktiviteter och kommunikation och marknadsföring i främst publika miljöer, exempelvis Investor Relations för marknadsnoterade kunder. Sprattlevann grundades av Andreas Trouin och Mattias Ahlberg vintern 2018/2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *