Sprattlevann förhandlar med marknadsnoterat bolag om uppköp

Sprattlevann förhandlar med marknadsnoterat bolag om uppköp

Sprattlevann söker för närvarande aktivt efter en plattform som kan möjliggöra för bolaget att förverkliga hela sin affärsmodell och växa genom förvärv.

Motpart ett aktivt bolag

Den motpart som togs ett första steg med under fredagen är ett aktivt bolag med en verksamhet som är snarlik Sprattlevanns även om en del skiljer sig väsentligt. Bolaget är värderingsmässigt betydligt större än Sprattlevann med ett börsvärde mellan ca 55-75 MSEK under det senaste året vilket skulle göra att ett förvärv genom riktad emission skulle göra Sprattlevann till minoritetsägare i det noterade bolaget. Förhandlingen är sekretessbelagd genom avtal, varför inga detaljer kan presenteras.

Bolagets IR-manager, Mattias Ahlberg kommenterar:

“Det här är ett i raden av många kontakter i vår jakt på en noterad plattform att utgå ifrån, men den här dialogen som pågått sedan december är den mest konkreta. Det noterade bolaget värderar våra IR-tjänster och projektledning inom inkubatorverksamheten högst. Det i sig är inte alls konstigt eftersom vi knappt har kommit igång med investeringsverksamheten utan hela portföljen består av företag där vi själva har varit hårt drivande. Sedan årsskiftet har vi ändrat strategin till att hitta dedikerade människor som kan driva portföljbolagen med vår support, så att vi själva kan fokusera mer på förvaltningen och tillväxten av Sprattlevann.”

Vidare information kommer att publiceras i bolagets offentliga kanaler löpande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *