Sprattlevann AB ingår i samarbete och delägarskap i nytt fastighetsbolag

Sprattlevann AB ingår i samarbete och delägarskap i nytt fastighetsbolag

Inkubatorföretaget Sprattlevann AB har som en av flera parter tecknat ett NDA avseende bildandet av ett nytt fastighetsbolag med fokus på försäljning och entreprenad av småhus.

​Involverade parter

Man har under januari tagit fram en projektgrupp bestående av en erfaren arkitekt, projektledare inom bygg & entreprenad, entreprenadföretag samt en f.d VD för ett multinationellt företag. Sprattlevann har varit drivande under framtagande av projektgruppen. En gemensam affärsplan inklusive säkrad finansieringsplan är beslutad enhälligt av involverade parter.

Sprattlevann djupt involverad i projektutveckling inom Web, IT och marknadsföring

Sprattlevann kommer att bidra med sk sweat equity i utbyte mot ägande av det gemensamma bolaget. Arbetsuppgifterna för Sprattlevann kommer initialt att vara projektutveckling, främst inom web och IT samt processutveckling inom försäljning och marknadsföring, områden där bolaget är mycket bekväma i sin roll. Vid full drift kommer Sprattlevann att övergå till en mer konsulterande tjänst inom marknadsföring och försäljning med löpande intäkter från det nya bolaget.

Andreas Sjöstedt kommenterar projektet:

”Ett extremt spännande projekt, fullt av innovation och kompetenta projektmedlemmar. Ännu en gång får vi chansen att göra en mindre revolution i en förlegad bransch, med vårt nytänkande och starka drivkraft. Projektgruppen känns genomarbetad, ytterst kompetent och inte minst dedikerad. Initialt kommer vi att ta ett stort arbete med uppsättning av bolag, processbeskrivningar och utveckling men på ganska kort tid ska företaget vara självgående och vi kommer att ta en mer passiv roll som delägare och konsulter. Det här projektet är lite av ett skolexempel på hur Sprattlevann ska göra affärer och växa.”

Nästa steg

Nästa steg i processen är att ta fram ett LOI (Letter of Intent), vilket parterna avser att vara klara med under februari, i samband med att det är undertecknat kommer mycket mer detaljer att kunna släppas. Målsättningen är att det nya bolaget ska vara i drift under slutet av första kvartalet 2020.​

Sprattlevann grundades av Andreas Sjöstedt och Mattias Ahlberg vintern 2018/2019. Affärsidén har flera affärsgrenar, några av dessa är som partners i start-ups, investeringsaktiviteter och kommunikation och marknadsföring i främst publika miljöer, exempelvis Investor Relations för marknadsnoterade kunder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *