Sammangående med etablerat profilföretag

Sammangående med etablerat profilföretag

Sprattlevann slutförhandlar om förvärv av etablerat profilföretag

Efter två månader av dialog och förhandling närmar sig företagen en avsiktsförklaring om genomförandet av ett förvärv och sammangående som ska skapa synergier och stordriftsfördelar.

Dialog sedan i februari

Dialogen har pågått sedan februari och är nu på detaljnivå.

Syftet med förvärvet och ett sammangående är att skapa synergier och stordriftsfördelar. Motparten är ett etablerat profilföretag som varit i branschen länge, med stabil omsättning och positiva resultat under en lång tid. Sprattlevann kommer främst att tillföra tekniska delar som e-handel och övrig IT-utveckling medan styrkan hos motparten främst är inköp.

Avtalet kommer att vara villkorat till att säljaren erhåller likvida aktier som köpeskilling. Affären kan genomföras i slutet av maj 2020.

Mattias Ahlberg, Investor Relations, som skött förhandlingarna kommenterar.

”Det är en ypperlig idé att kombinera verksamheten i Exponera.nu med den befintliga verksamheten i förvärvet. De behöver utvecklas på IT-sidan då verksamheten är i det närmaste analog i dagsläget och samtidigt får vi, genom personerna bakom förvärvet spetskompetens och oslagbar erfarenhet inom inköp av profilprodukter. Det ger oss i e-handeln möjligheter att hitta betydligt bättre marginaler i större ordrar och att kunna ställa leverantörer mot varandra. Det som kvarstår är snarast detaljer runt logistiken efter ett sammangående, de stora parametrarna är avklarade och muntligen överenskomna”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *