Ny driver till Dunk Studios

Ny driver till Dunk Studios

Den unge och lovande producenten David Christiansen har ingått ett samarbete med Sprattlevanns studioprojekt Dunk Studios med möjlighet till framtida delägarskap.

Planen utarbetad – Nu är det i genomförandefas

En rigid affärsplan för att göra konceptet lönsamt utan att tumma på exklusiviteten och kundupplevelsen har arbetats fram under våren tillsammans med David. Davids uppgift är nu attgenomföra planen. I grova drag handlar det om att bygga kundnätverk, förfina bokningsprocessen och lansera e-handeln av merchandise.

Vid ett lyckat genomförande är David erbjuden ett delägarskap med en option att förvärva större del än den prestationsbaserade delen som incitament. 

Dunk Studios kommer att ta hjälp av influencers och etablerade musiker att agera som ambassadörer. Det är viktigt för medlemmarna att ha någon att se upp till som drivkraft att förverkliga sina drömmar. Vi vill hjälpa så många som möjligt, så med hjälp av en medlemsavgift motsvarande ett gymkort så kan man få tillgång till ett nätverk av musiker och en helt nybyggd studio.

Andreas Trouin, som är drivande i affärsutvecklingen och samarbetet kommenterar: -”Det känns bra att äntligen ha hittat en dedikerad samarbetspartner som kan ta konceptet till nästa nivå. Vi siktar på lönsamhet redan till sommaren. David har rätt energi, rätt inställning och inte minst rätt nätverk för att kunna lyckas med uppdraget.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *