NEWS

​Exponera.nu lanserar ny e-handel

7:21 pm
|
0 Comments
|

I den nya plattformen har verktyg som offerthantering implementerats vilket innebär att offerter till kunder kan skapas direkt i back-office och skickas direkt till kund med full spårbarhet.

Sprattlevann AB ingår i samarbete och delägarskap i nytt fastighetsbolag

7:30 pm
|
0 Comments
|

Sprattlevann AB har upprättat en arbetsgrupp för nybildande av innovativt fastighetsbolag. NDA är tecknat mellan samtliga partner och verksamheten tros kunna påbörjas under första kvartalet 2020.

Sprattlevann förhandlar med marknadsnoterat bolag om uppköp

4:00 pm
|
0 Comments
|

Grundarna av Sprattlevann AB hade under fredagen ett möte med företrädare för ett marknadsnoterat bolag i Norden angående en potentiell affärstransaktion där Sprattlevanns ägare skulle sälja hela eller delar av bolaget.

Report: 2 months after acquisition of print shop

1:00 pm
|
0 Comments
|

“It feels very much longer than two months considering how much has happened.” Says Andreas Sjöstedt, CEO of the recently acquired company that will become a platform for the Exponera.nu business. Andreas continues; “In just two months, we have gone from quite novice in press & print to now maintaining a very satisfactory level in the craft industry as well as business flow and customer management. That it is almost just happy calls from customers both in the printing press and in the customer service exchange, we can not see in any other way than that […]