Press Release

Sprattlevann i affär värd 1,8 MSEK

2:30 pm
|
0 Comments
|

Sprattlevann signerar inkråmsförsäljning värt 1,8 MSEK och partneravtal för fortsatt drift av plattform.

Increasor Tech Invest AB (publ) lanserar finanstidning

10:59 am
|
0 Comments
|

Increasor lanserar finanstidningen Finanstid.se

Sprattlevann köps upp av publikt bolag – Börsresan har börjat

10:44 pm
|
0 Comments
|

Att “växa genom förvärv” är ett modeord i den publika världen. I praktiken betyder det att ett börsnoterat bolag förvärvar mindre företag till sin struktur och betalar genom att erbjuda börsnoterade aktier som likvid. Bolagsvärdet ökar för det noterade bolaget och säljaren får en likvid tillgång som betalning. Det är en strategi som används av de allra största tech-bolagen i hög utsträckning.

Avvisar bud och avsiktsförklaring om omvänt förvärv

10:56 am
|
0 Comments
|

Det omvända förvärvet skulle betalas med aktier i det noterade bolaget som skulle leda till att ägarandelen skulle bli ca 70 % i det noterade bolaget. Idag skulle styrelsen i det noterade bolaget upprätta en kallelse till årsstämma där en av beslutspunkterna skulle vara för aktieägarna att besluta om uppköp till ovan angivna villkor av Sprattlevann AB och hela dess företagsstruktur.