Avvisar bud och avsiktsförklaring om omvänt förvärv

Avvisar bud och avsiktsförklaring om omvänt förvärv

Sprattlevann AB har tidigare kommunicerat att man sitter i förhandlingar om ett omvänt förvärv med ett redan noterat bolag. 

Det omvända förvärvet skulle betalas med aktier i det noterade bolaget som skulle leda till att ägarandelen skulle bli ca 70 % i det noterade bolaget. Idag skulle styrelsen i det noterade bolaget upprätta en kallelse till årsstämma där en av beslutspunkterna skulle vara för aktieägarna att besluta om uppköp till ovan angivna villkor av Sprattlevann AB och hela dess företagsstruktur.

Någon kallelse upprättades emellertid inte på styrelsemötet. 

Med hänvisning till Covid-19 och problematik att avhålla årsstämma meddelade man istället att årsstämman skjuts upp till senast slutet av juni istället för tidigare planerade maj. Det visade sig inte vara hela sanningen, det noterade bolaget hade hamnat på obestånd. Styrelse & VD hade trots att bolaget saknade verksamhet och intäkter tagit ut överdrivna arvoden, en styrelseledamot avgick på egen begäran och en närstående fick böter för insiderhandel då han avyttrat hela eller stora delar av sitt innehav innan bolaget meddelade att man skulle lägga ner verksamheten.

Ägarna av Sprattlevann AB som har arbetat med det här ärendet sedan årsskiftet accepterar inte den nyuppkomna informationen och har därför valt att avvisa budet om uppköp.

Styrelsens ordförande, Mattias Ahlberg kommenterar händelsen -“Det är såklart surt, väldigt surt, delägarna i Sprattlevann har lagt över tre månaders arbete på affären där i stort sett allt annat har fått stå åt sidan för att få den till stånd och inga indikationer har under hela förloppet pekat på att det inte skulle bli så, tvärtom. Det positiva med det hela är väl att organisationen har förberett sig för en börsnotering. Vi har därför beslutat att göra börsresan på egen hand, såvida det inte dyker upp några intressanta liknande case längs vägen, det är vi såklart även öppna för.”

Medgrundare Andreas Trouin kommenterar nästa steg -“Vi gör det själva! Vi har kompetensen och affärsplanen för att börsnotera koncernen. Redan i morgon kommer vi att påbörja processen med att sätta upp ett eget publikt bolag att arbeta med. En stor fördel med det är att vi inte behöver anpassa affärsinriktningen som vi var tvungna att göra delvis med det omvända förvärvet, nu kommer det att bli en affärsplan som vi till 100 procent behärskar och vet är lukrativ. Vi har fortfarande alla partners och intressenter med oss så vi tänker inte låta någon pandemi stoppa oss!” avslutar Andreas Trouin.

Sprattlevann har flera affärsgrenar, några av dessa är som partners i start-ups, investeringsaktiviteter och kommunikation och marknadsföring i främst publika miljöer, exempelvis Investor Relations för marknadsnoterade kunder. Sprattlevann grundades av Andreas Trouin och Mattias Ahlberg vintern 2018/2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *